İslam
İSLAM VE BARIŞ - Hz.İSA & Hz.MUSA

Kuran'da Hz.İsa ve Hz.Musa hakkında övgü dolu ifadeler bulunmaktadır. Bunun da ötesinde Hz.İsa'nın annesi olan Hz.Meryem'in ismini taşıyan bir sure bile mevcuttur.(19: Meryem suresi) Bunlar İslam dininde diğer peygamberlere olan sevginin ve saygının göstergesidir. Zaten bildiğiniz gibi peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmak imanın 6 şartından ikisidir.

"Andolsun ki Musa'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik..." (Bakara suresi 87)

"...Peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız..." (Bakara suresi 285)

Kuran'da kilise ve havraların (yahudi ibadethaneleri) içinde de Allah'ın adının anıldığına işaret edilmektedir. Ve onların da yıkılmasının önlendiği belirtilmektedir:

"...Allah insanların bir kısmını diğeriyle savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan camiler yıkılıp giderdi...." (Hac Suresi 40)

İSLAM'IN ŞİDDET YANLISI OLMADIĞINI KANITLAYAN AYETLER

İslam dininde gerek insanlara gerek hayvanlara merhamet gösterilmesi en öncelikli hükümlerden birisidir. İslam'ın şiddet yanlısı olmadığını kanıtlayan çok sayıda ayet bulunmaktadır bunlardan birkaçını aşağıda inceleyebilirsiniz:

"...Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun (bir insanın) hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur..." (Maide suresi 32)

Hz.Muhammed döneminde müslümanlar ibadet için mescid-i haram'a gitmek istemişlerdi fakat bunu engelleyen gruplar olmuştu. Bu düşmanca tavır karşısında bile müslümanların affedici olması Kur'an'da öğütlenmiştir:

"...Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın..." (Maide suresi 2)

"...İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever."(Maide suresi 13)

Hz.Muhammed döneminde müslümanların barışçıl yaklaşımlarına rağmen karşı taraf düşmanca tavırlarını sürdürmüştür. O nedenle müslümanlar bir süre sonra artık mecburen savaşmak zorunda kalmıştır. Örneğin sadece Kur'an öğretmek için iyi niyetle Necid bölgesine giden 70 Kuran öğreticisi güvende olacaklarına dair söz verilmesine rağmen öldürülmüştür.

İslam'daki merhamet anlayışı yaşamın her alanında kendisini hissettirmiştir. Örneğin İslamiyetten önce Arap toplumunda yeni doğan kız çocukları katlediliyordu. İslamiyetten sonra ise kadınlara miras hakkı gibi sosyal haklar tanınmıştır ve bunun gibi birçok reform gerçekleştirilmiştir. Hatta hayvan sevgisi dahi sosyal yaşamda yerini almıştır. Mesela çölde susamış olan bir köpeğe su içiren kadın Allah'ın takdiriyle müjdelenmiştir. Ayrıca Kuran'da Neml (Karınca), Fil sureleri gibi diğer canlıların isimlerine işaret eden bölümler dahi mevcuttur.
| edit post
  • Ziyaretçi Sayısı

    Çeviri